Van Leer Direct Response

Direct Response TV (DRTV)

  • Trouwe donateurs met hoge jaarwaarde en lagere leeftijd dan via direct mail.
  • Profilering van uw organisatie, ook bij non-respondenten.
  • Hoge effectiviteit en zeker op langere termijn een hoog rendement.


DRTV-campagnes hebben een tweeledig effect: ze roepen op om lid of donateur te worden en ze geven tegelijk uw organisatie meer bekendheid. Een goede DRTV film brengt de essentie van uw organisatie over en heeft dus ook veel nut voor alle mensen die zich (nog) niet direct aanmelden.

Gewone reclameblokken op televisie zijn nog steeds de belangrijkste vorm, maar internet gaat hier een steeds belangrijker plaats innemen.

Een DRTV-campagne levert ook heel trouwe donateurs op: onderzoek wijst uit dat ze de organisaties van hun keuze gemiddeld veel langer blijven steunen dan donateurs die met direct mail werden geworven. Op termijn geeft DRTV daardoor een uitzonderlijk goed rendement.

Wereld Natuur Fonds
Van Leer Direct Response Tel:  0345 - 599 955 Mobiel:  06 553 22 110 ABN AMRO rek. nr. 45 55 62 717
Geer 56, 4242 JT Nieuwland Fax: 0345 - 599 148 Email: vanleer@drtv.nl K.v.K. Tiel nr. 33 24 5616