Van Leer Direct Response

Klanten en werk

DRTV, Wereld Natuur Fonds, filmpje downloaden...

WNF

Wereld Natuur Fonds

Natuurbescherming

Amref

Amref Flying Doctors Nederland

Ontwikkelingssamenwerking

Nederlandse HartstichtingGezondheid

VSO Nederland


Vrijwilligersorganisatie voor ontwikkelings- samenwerking

NSGK

Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind
Welzijn

IFAW


IFAW Internationale dierenbescherming

NierstichtingGezondheid

Care NederlandOntwikkelingshulp

Van Leer Direct Response Tel:  0345 - 599 955 Mobiel:  06 553 22 110 ABN AMRO rek. nr. 45 55 62 717
Geer 56, 4242 JT Nieuwland Fax: 0345 - 599 148 Email: vanleer@drtv.nl K.v.K. Tiel nr. 33 24 5616