Van Leer Direct Response

Strategie en advies

De totale markt voor fondsenwerving is sterk in beweging. Het rendement staat onder druk en dwingt tot een heroverweging van de bestaande strategieën.

Van Leer Direct Response heeft ervaring met een breed scala aan technieken voor fondsen-werving en communicatie: van DRTV, radio, straatwerving, deur-aan-deur acties, direct mail en nieuwsbrieven of telemarketing, tot adviezen op het gebied van databasebeheer, aansturing van vrijwilligers en optimalisering van collectes.

In deze tijd van terugtredende overheid wordt het voor steeds meer organisaties noodzakelijk om de eigen fondsenwerving op te pakken. De druk op de markt zal verder toenemen en het belang van zichtbaarheid en een heldere positionering van uw organisatie neemt daarmee sterk toe.

Foto Frank van Leer

Een heldere positionering, goede communicatie met uw achterban en constant bouwen aan uw merk zijn nu belangrijker dan ooit. Van Leer helpt u bij geïntegreerde marketing- en communicatie-plannen, bij het formuleren van de positionering, bij onderzoek en het vertalen daarvan in beleid. Maar ook in het concretiseren van plannen in wervingsacties voor donateurs met een hogere jaarwaarde en met een grote mate van trouw.

Van Leer Direct Response Tel:  0345 - 599 955 Mobiel:  06 553 22 110 ABN AMRO rek. nr. 45 55 62 717
Geer 56, 4242 JT Nieuwland Fax: 0345 - 599 148 Email: vanleer@drtv.nl K.v.K. Tiel nr. 33 24 5616